REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SALONIE OBSESJA AGNIESZKA PRASKA

§ 1

ZAPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych przez pracowników Salonu Obsesja Agnieszka Praska, zarejestrowaną działalnością gospodarczą pod nazwą Obsesja Agnieszka Praska z siedzibą w Częstochowie, NIP: 9491771377 , dalej zwaną : Obsesja Agnieszka Praska.

2.Pracownik Salonu Obsesja Agnieszka Praska dalej zwany stylistką/ linergistką .

3.Wszelkie usługi świadczone przez gabinet Obsesja Agnieszka Praska są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie www.salonobsesja.com.pl, jak również na żądanie klienta w gabinecie Obsesja Agnieszka Praska.

4.Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetycznego Salon Obsesja Agnieszka Praska oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

5. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego Salon Obsesja Agnieszka Praska za przeprowadzony zabieg.

6.Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty Salonu Obsesja Agnieszka Praska wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

7.Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie

 

§ 2

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

1.W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi stylistki/ linergistki wykonującej zabieg.

2.Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, zdezynfekowanych i wysterylizowanych narzędzi oraz narzędzi jednorazowego użytku.

3.Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje i dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu

4.Do zabiegów wykorzystuje się jednorazowe materiały.

5.Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku, w szczególności pęsety , po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

6.Przed przystąpieniem do świadczenia usługi stylistka przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta lub ewentualne alergie nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu.

7.Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach lub alergiach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia planowanego zabiegu . 

8.Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

9.Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu.

10.W salonie używa się środków do dezynfekcji zaopiniowanych przez Narodowy Instytut  Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny

§ 3

ZAPISY NA ZABIEGI

1.Główną zasadą gabinetu Salon Obsesja Agnieszka Praska jest konieczność zapisów na zabiegi.

2.Salon Obsesja Agnieszka Praska świadczy Usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 18:00 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 9.00-16.00

3.Rezerwacja wizyt następuje w godzinach pracy Salonu Obsesja Agnieszka Praska poprzez kontakt telefoniczny: 602-873-625 lub osobisty.

4.Osoby korzystające pierwszy raz z zabiegów przedłużania i zagęszczania rzęs, makijażu permanentnego  w Salonie Obsesja Agnieszka są zobowiązane do:a)Wpłaty bezzwrotnego zadatku na wskazane przez gabinet konto bankowe w wysokości

Stylizacja rzęs 50zł
Makijaż permanentny 200zł

Do 3 dni od umówienia terminu zabiegu na podstawie danych do przelewu uzyskanych podczas umawiania terminu zabiegu.

b)Potwierdzenia wizyty nie później niż 48 godzin przed umówionym spotkaniem.

5.Brak wpłaty zadatku zawarty  w §3 ust .4 będzie jednoznaczne z anulowaniem terminu zabiegu.

6.Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu na który klientka została zapisana, natomiast, w przypadku rezygnacji z usługi po dokonaniu wpłaty zadatku, zadatek nie podlega zwrotowi.

7.Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji.

W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 48 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

§ 4

ZABIEGI PRZEDŁUŻANIA/STYLIZACJI RZĘS I BRWI

1.W gabinecie Salon Obsesja Agnieszka Praska przeprowadzane są zabiegi przedłużania rzęs metodami 1:1, 2D,3D,4-6D, Mega Volume, lifting i laminacja oraz farbowanie brwi i rzęs

2.Wszystkie zabiegi stylizacji rzęs i brwi wykonywane są na materiałach najwyższej jakości przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.Czas trwania zabiegu uzależniony jest każdorazowo od stanu (długości i gęstości) rzęs klienta oraz wybranego zabiegu.

4.Pracownik jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji na temat zabiegu , spodziewanego efektu, jak również sposobów pielęgnacji.

5.Po zabiegu stylizacji rzęs lub brwi klient jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad pielęgnacyjnych zawartych w karcie klienta.

6.Przed rozpoczęciem zabiegu Klient zobowiązany jest zgodnie z prawdą wypełnić kartę klienta.

7.Reklamacje związane z przedłużaniem rzęs przyjmowane są do 3 dób od momentu aplikacji.

Reklamacje mogą być zgłaszane tylko osobiście w Salon Obsesja Agnieszka Praska.

9.W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w gabinecie celem oceny jej zasadności i zaproponowania poprawienia.

§ 5

ZABIEG MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

1.W gabinecie  Salon Obsesja Agnieszka Praska przeprowadzane są zabiegi makijażu permanentnego brwi, ust , powiek-dolnej i górnej.

2.Zabiegi makijażu permanentnego wykonywane są na pigmentach najwyższej przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zabiegu używane są jednorazowe sterylne narzędzia, igły, kartridże.

3.Czas trwania zabiegu uzależniony jest każdorazowo od pigmentowanego obszaru.

4.Pracownik jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji na temat zabiegu makijażu permanentnego, spodziewanego efektu, jak również sposobów pielęgnacji makijażu po zabiegu.

5.Przed rozpoczęciem zabiegu Klient zobowiązany jest zgodnie z prawdą wypełnić kartę klienta, w której zawarte są miedzy innymi przeciwwskazania do zabiegu patrz § 6

6.Po zabiegu makijażu permanentnego  klient jest zobowiązany do przestrzegania  zasad pielęgnacyjnych zawartych w karcie klienta.

7.Przed przystąpieniem do zabiegu z klientem przeprowadzany jest wywiad, w celu wizualizacji linergistka wykonuje rysunek wstępny.

8.Zabieg składa się z dwóch wizyt zabieg pigmentacji i dopigmentowania wykonanego miedzy 6 a 9 tygodniem od zabiegu pigmentacji , każda kolejna korekta jest płatna zgodnie z cennikiem.

9. Klient zobowiązuje się do stawienia się na korektę w wyznaczonym terminie miedzy 6 a 9 tygodniem od pierwszej pigmentacji( termin umawiamy na pierwszej wizycie), w przypadku nie stawienia się na zabieg dopigmentowania makijażu permanentnego reklamacje nie będą rozpatrywane.

10.Reklamacje związane z makijażem permanentnym przyjmowane są do 2 miesięcy dni od momentu wykonania dopigmentowania.

11.Reklamacje mogą być zgłaszane tylko osobiście w Salon Obsesja Agnieszka Praska.

12.Jeśli oczekiwania klientki wykraczają poza poczucie estetyki linergistki, ma ona prawo odmówić wykonania zabiegu. Nie wykonujemy brwi w kolorze czarnym.

Prosimy o zapoznanie się z naszym stylem pracy.

13.W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w gabinecie do 2 miesięcy od zabiegu dopigmentowania celem oceny jej zasadności i zaproponowania poprawienia.

§ 6 PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA

-Aktywny nowotwór

-Reakcje alergiczne na pigment ,

-Zapalenie wirusowe: żółtaczka, zapalenia wątroby, HIV i AIDS,

-Świeże blizny w miejscu pigmentacji,

-Łuszczyca,

-Zaawansowana, nieustabilizowana cukrzyca,

-Anomalie skórne w miejscach pigmentowanych(znamiona, brodawki),

-Czynna opryszczka,

-Henna wykonana w przeddzień zabiegu,

-Epilepsja,

-Hemofilia, zakrzepica

CZASOWE PRZECIWWSKAZANIA

-Ciąża i okres laktacji

-Przyjmowanie leków sterydowych, antybiotyków, świadczących o stanie zapalnym organizmu, należy odczekać 4 tygodnie od dnia odstawienia leków,

-Leki zawierające retinoidy – pochodne wit. A np. Izotek, Adapalen, Tazaroten, itp.(należy odczekać 6 miesięcy ),

-Świeża opalenizna (należy odczekać 4 tygodnie po intensywnym opalaniu),

-Interwencja chirurga plastycznego w okolicy twarzy (należy odczekać 6 miesięcy),

-Botox (należy odczekać 4 tygodnie),

-Przyjmowanie niektórych leków psychotropowych, nasennych, antydepresantów,

-Choroby serca

§ 7

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU STYLIZACJI RZĘS

-Brak naturalnych rzęs

-Operacje i zabiegi wykonywane na oczach w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-Łysienie plackowate (alopecja)

-Wcześniejsze wykonanie trwałej na rzęsach (3-4 tygodnie przed zabiegiem przedłużania rzęs)

-Zapalenie spojówek

-Alergia na cyjanoakrylaty

-Używanie odżywek typu revitalash i suplementów typu biotebal

-Henna rzęs wykonana 3 doby przed aplikacją rzęs

-Zespół suchego oka(konieczność częstszych uzupełnień)

-Trichotillomania- nerwowe bezwiedne wyrywanie rzęs

-Opryszczka powiek, stany zapalne skóry powiek

-Nadpobudliwość i brak cierpliwości

-Stwierdzone infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze oka lub jego bezpośredniej okolicy

 

§ 8

ZAPISY KOŃCOWE

1.Każda klientka i każdy klient mają  prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.

2.Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3.Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.

4.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.